Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2009 produkt